Mirada internacional

A elpetitmiquel i al Col·legi Sant Miquel dels Sants pensem que l’escola ha d’ajudar infants, nens, nenes i estudiants a saber entendre el món amb profunditat i els ha de capacitar per poder-s’hi relacionar de manera adequada i eficaç. Pensem que l’escola ha d’avançar i aprofundir en la formació de persones amb mirada internacional. Persones obertes, plurals, crítiques i compromeses amb la societat i amb el planeta per aconseguir un món millor, més pacífic i més just. I aquesta és la nostra fita.

Un món sense fronteres

El viatge no s’acaba mai. Només els viatgers s’acaben. I fins i tot ells poden perdurar en forma de memòria, de record, de relat. Quan el viatger s’ha assegut a la sorra de la platja i ha dit “No hi ha res més a veure”, sabia que no era així. El final d’un viatge no és més que el començament d’un altre. S’ha de veure el que no s’ha vist, veure una altra vegada el que ja es va veure, veure a la primavera el que s’havia vist a l’estiu, veure de dia el que es va veure de nit, amb sol el lloc on l’altra vegada plovia, veure el camp de blat tendre, el fruit granat, la pedra que s’ha canviat de lloc, l’ombra que no hi era. Cal tornar enrere, repetir els passos que vam fer per traçar camins nous al costat. Cal recomençar el viatge. Sempre. José Saramago. 

Viatge a Portugal, publicat per primera vegada l’any 1981, és una de les obres més conegudes de José Saramago. Aquest fragment ens recorda que el viatge de la vida no acaba mai.

Plurals

Pensem que és important que els estudiants, des de ben petits, s’acostumin a sortir de l’escola i de l’entorn més proper per conèixer, entendre i apreciar els punts de vista i les visions del món. D’aquí que el Col·legi Sant Miquel dels Sants organitza i promou colònies, sortides, intercanvis i viatges de característiques ben diverses. +info

Compromeses

Al Col·legi Sant Miquel, recomencem el viatge de l’educació de forma permanent i amb el món com a referència. Oferim als estudiants aprenentatges sense fronteres que els permetin desenvolupar el pensament com a persones obertes, plurals, crítiques i compromeses.+info

Crítiques

Promovem projectes i matèries de caràcter transversal que permeten conèixer, entendre i apreciar altres visions del món. Incorporem propostes amb enfocament internacional que ajuden a adquirir una mirada integral i crítica del coneixement. +info

Persones

L’entorn exigeix una competència global. Una competència que permeti conèixer el món i altres cultures i desenvolupar habilitats per entendre’l i poder-hi actuar, sempre, des del coneixement. Tenim l’obligació d’incidir en la mentalitat global, en l’obertura i en el respecte per les persones de diferents procedències i cultures. Creiem que tot procés d’aprenentatge ha de posar en valor la dignitat i la diversitat humana. +info

Obertes

L’aprenentatge de llengües és un factor fonamental per participar en un entorn global, interactuar amb persones d’arreu, i apreciar i respectar les diferències. Pensem que l’aprenentatge de llengües pot ajudar a entendre i comprendre el món. Al Col·legi Sant Miquel dels Sants incorporem l’aprenentatge de llengües de múltiples maneres. +info


Escola d’idiomes

A elpetitmiquel i al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic complementem l’educació curricular amb classes extraescolars que permeten obtenir les titulacions oficials dels diferents nivells d’anglès a la University of Cambridge. Som centre preparador i examinador. Més informació aquí.


Batxillerat Internacional®

El Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic és el primer centre de tota la Catalunya Central acreditat per impartir el Batxillerat Internacional® (IB). L’IB® són estudis homologats internacionalment i reconeguts per la majoria d’universitats del món. Compten amb la garantia de rigor. Més informació aquí.


Escola Multilingüe i Centre formador

El Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic és una Escola Multilingüe per FECC i un Centre formador i examinador Cambridge.


A elpetitmiquel i al Col·legi Sant Miquel dels Sants. Vic tenim com a objectiu de Coneixement “Afavorir, des de la comunitat educativa, l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats, actituds i valors que condueixin al desenvolupament de la competència global entesa com a quelcom que vol afavorir el diàleg intercultural.”

Objectiu 3. Horitzó 2030. Col·legi Sant Miquel dels Sants.Vic