Família, infant i escola fem un equip

A elpetitmiquel som conscients del paper clau de les famílies en l’educació. És molt important que s’estableixin dinàmiques i mecanismes de comunicació entre escola i família per tal de generar un vincle de qualitat que reverteixi en l’èxit educatiu dels nens i les nenes. A elpetitmiquel no esperem dels pares i mares que facin de mestres, sinó que la família teixeixi complicitats amb el docent i l’escola.

Pensem que família i escola ens hem de poder comunicar de forma fluïda i natural. Està comprovat que una relació de confiança entre escola i família incideix de forma positiva en l’èxit escolar de nens i nenes. A elpetitmiquel compartim la distinció entre els dos tipus bàsics d’implicació parental -activitats i actituds a casa i activitats a l’escola- que fa Annie Kidder, directora executiva de “People for Education”.

Activitats i actituds que es poden fer i tenir a casa

1. Generar confiança

Cal generar confiança a fills i filles. Els nens i les nenes milloren quan a casa se’ls expressa de forma habitual que es creu en el seu potencial i se’ls fa veure que se n’espera una actitud positiva envers l’educació. Cal que les expectatives cap els fills i les filles siguin altes, però també raonables.


2. Conversar

Cal mostrar als nostres fills i filles que tenim interès per allò que fan a l’escola. Conversar amb els nostres fills i filles sobre activitats escolars i continguts curriculars és molt gratificant per a pares i mares i molt positiu per a l’evolució ens els estudis de fills i filles.


3. Llegir i comentar les lectures

Cal incentivar i compartir moments de lectura. La lectura és una de les principals bases de l’educació. Si tenim l’hàbit de llegir llibres i contes amb els nostres fills o filles i de comentar-los conjuntament, els ajudem a assentar els fonaments de l’educació i la base de tots els aprenentatges i a disfrutar de la lectura.


4. Crear bons hàbits

Cal elogiar els esforços i la constància i encarar els reptes d’una manera constructiva i amb una actitud positiva. La constància, la capacitat de demanar ajuda i la planificació són alguns dels bons hàbits de treball que es poden incentivar i potenciar des de casa. La família és clau per ajudar a gestionar les distraccions i a superar les crisis de confiança.


5. Preparar-nos per aprendre, emprendre i acompanyar

Si els infants senten que hi confiem tendeixen també a confiar en si mateixos. Una persona que confia en les seves capacitats està preparada per aprendre i per emprendre. Pares i mares hem d’acompanyar els infants. Cal recordar que educar és acompanyar i no retenir.


Activitats que la família pot fer a l’escola

1. Establir una comunicació efectiva amb el tutor o la tutora

A elpetitmiquel tenim un lema: família, infant i docent fem un equip. Cal establir una relació de confiança i comunicació entre escola, família i infant. Quan es dona una comunicació efectiva entre escola i família, nens i nenes es mouen d’una manera més fàcil a l’entorn familiar i escolar. I això comporta una millora en l’adquisició d’habilitats socials, emocionals i cíviques necessàries per progressar en aquest món complex d’avui i demà.


2. Assistir a les activitats, presentacions i reunions

Cal viure amb interès l’activitat que nens i nenes tenen a l’escola. Assistir a les activitats, a les presentacions de treballs, així com reunions que es proposen des de l’escola és una bona manera d’evidenciar aquest interès.


3. Participar de l’activitat escolar

Cal participar de l’activitat escolar, com per exemple oferir-se com a voluntari a les classes, o bé assumir tasques en el Consell escolar o l’AMPA.A elpetitmiquel i al Col·legi Sant Miquel dels Sants tenim com a objectiu Subjectes d’aprenentatge “Enfortir el vincle escola-família en benefici de l’alumnat i de tota la comunitat educativa”

Objectiu 7. Horitzó 2030. Col·legi Sant Miquel dels Sants. Vic