L’escola, un espai actiu

A elpetitmiquel, infants, nens i nenes viuen una aventura diària acompanyats de projectes. L’escola és un espai actiu. Els contes, la lectura, les cançons, el parlar, l’escoltar, l’entorn natural, la internacionalitat, els jocs científics i la tecnologia formen part del dia a dia d’infants, nens i nenes.

Els projectes ens permeten aconseguir una educació integral que ajuda infants, nens i nenes a formar-se amb una mentalitat oberta per afrontar, més endavant, les complexitats del món i, a més, capaciten infants, nens i nenes per actuar de forma més responsable amb nosaltres mateixos i amb allò que ens envolta. A elpetitmiquel els projectes formen part de la nostra manera de ser i ens fan costat des d’infantil fins a primària. 


Projectes que van des d’infantil fins a primària

A elpetitmiquel comptem amb projectes propis, que van des d’infantil fins a primària, per descobrir les matemàtiques, l’experimentació i l’anàlisi, així com els contes, que conviden els nens i  les nenes a endinsar-se en la llengua, les emocions i la imaginació i assentar les bases de la lectura, també de literatura i poesia. 

Tenim projectes com Escriptors, mestres de la paraula, o el projecte Artistes, mestres de coneixement, dissenyat per promoure la creativitat, la passió i la manipulació. També formen part del nostra proposta projectes que ens apropen a la natura com l’Hort.

HUMANITATS1EP2EP3EP4EP5EP6EP
Escriptors, mestres de la paraulaJoana RaspallMiquel Martí i
Pol
Lola
Casas
Gloria
Fuertes
Emili
Teixidó
Jacint Verdaguer
DescobertaCastells i cavallersCoses que sabemVicloc. 100 anys
d’història
70 miradas
a nuestro paisaje
ModernismeModernisme: Antoni Gaudí
    El riu és vida:
fàbriques i colònies industrials
Interpretació poèticaV de Verdaguer
    4+6 el anuncio publicitarioEl treball de la meva vidaCuEmE, emprenedoria
    El gust és de 4t  
CIÈNCIA1EP2EP3EP4EP5EP6EP
Ciència en acció La salLes abelles i
la mel
Elemental,
Estimat Watson
Homes i
dones del temps
Missió
Alba
   Animàlia: els vertebrats del nostre entornAnimàlia: els vertebrats del nostre entornLes roques i el relleu que ens envoltaAgents medi-ambientals
   Perquè els ocells
no tenen dents?
   
 HortHortHort Hort  
Matemàtiques i tecnologiaEines Google:
Drive i Classroom
Eines Google:
Drive i Classroom
Eines Google:
Drive i Classroom
Eines Google:
Drive i Classroom
Eines Google: Drive i ClassroomEines Google: Drive i Classroom
RobòticaRobòticaRobòticaRobòticaRobòticaRobòtica
ART1EP2EP3EP4EP5EP6EP
Artistes, mestres
de coneixement
Antoni TàpiasSalvador
Dalí
Picasso
Paul
Cezanne
Ramon
Casas
Vasily
Kandinsky
  Ear to ear,
elbow to elbow
Art i
pau
 Art i
escola
 
Art i emocionsArt i emocionsArt i emocionsArt i emocionsArt i emocionsArt i emocions
INTERNACIONAL1EP2EP3EP4EP5EP6EP
Un món sense
fronteres
 CATWA StorytellingStorytelling
      Modernist Architecture in Barcelona
      The wrong trousers
 ProjectODSODS  ODS ODS ODSODS
COMUNITAT1EP2EP3EP4EP5EP6EP
Tr@ms Contes.net Conviure+Mr. Ethics 
Esport     Stm pedalant

I el joc científic i les noves tecnologies formen part de l’activitat diària

Les noves tecnologies formen part de la nostra activitat diària. A l’aula fem servir ipads i ordinadors i continuem amb la robòtica que ens ajuden a aprendre de manera lúdica.

El confinament, no ens agrada gaire, però, gràcies a les noves tecnologies, continuem aprenent des de casa. També van bé per continuar en contacte amb amistats i mestres. A elpetitmiquel, a partir de 6è de primària, tots els nens i les nenes disposen d’ordinador o tauleta pel treball a l’aula. I, cada dia més, treballem amb Eines Google, especialment Drive i Classroom.

A elpetitmiquel ens agrada investigar. Fem jocs científics al voltant de la biologia, la física i la química i la tecnologia.


Mirada internacional

A elpetitmiquel i al Col·legi Sant Miquel dels Sants pensem que l’escola ha d’ajudar infants, nens i nenes a saber entendre el món amb profunditat i els ha de capacitar per poder-s’hi relacionar de manera adequada i eficaç. Pensem que l’escola ha d’avançar i aprofundir en la formació de persones amb mirada internacional. Persones obertes, plurals, crítiques i compromeses amb la societat i amb el planeta per aconseguir un món millor, més pacífic i més just. I aquesta és la nostra fita. Més informació aquí.


A elpetitmiquel i al Col·legi Sant Miquel dels Sants tenim com a objectiu de Coneixement “Afavorir un aprenentatge actiu basat en la recerca, que potenciï la formulació de preguntes, el rigor metòdic i l’exploració, i faci possible una comprensió crítica tant del medi natural com del social. Propiciar l’assoliment de la competència investigadora en tots els nivells i entendre el coneixement com un procés creatiu, arrelat en una gestió honesta de la informació i encaminat a l’elaboració d’un discurs propi i compromès.”

Objectiu 2. Horitzó 2030. Col·legi Sant Miquel dels Sants. Vic