COVID-19

El Covid-19 va entrar a les nostres vides i també a la vida escolar l’últim trimestre del curs 2019/2020. Davant d’aquesta situació fins abans mai imaginable, ens vam haver de reinventar, innovar i dissenyar una educació que necessàriament passava per l’educació on-line.

Vam haver de treballar de valent, però en pocs dies, tots els infants i estudiants d’elpetitmiquel i del Col·legi Sant Miquel dels Sants (des de P3 fins a 2n de batxillerat) van poder continuar l’escolarització des de casa. Vam fer classes, tutories, avaluacions, reunions de famílies… tot de manera virtual.

Tot i les dificultats, estem contents del resultat que vam aconseguir, però sense cap mena de dubte, creiem que  l’escola ha de ser presencial ja que garanteix l’educació, i també la socialització, el benestar i la igualtat d’oportunitats.

Amb aquesta experiència, en la planificació d’obertura del curs 2020/2021 vam treballar amb dos objectius prioritaris, en primer lloc, garantir la salut d’infants, nens i nenes i l’equip docent i no docent, i en segon lloc, tant com sigui possible, l’educació presencial de tot l’alumnat.

Per tal de garantir l’educació presencial, i com a mesura especial, hem creat 4 grups  estables per nivell. Abans A, B, C i ara A, B, C i D. Ara a cada aula hi ha entre 18 i 23 estudiants, depenent de l’etapa.

Amb aquesta mesura, per una banda hem augmentat la distància de seguretat entre infants, nens i nenes, però per l’altra, reduïm el nombre d’estudiants que cal confinar, quan a la classe hi ha un cas positiu.

També hem senyalitzat els espais comuns amb la identificació ABCD per poder mantenir en tots els espais, el grup estable.


Per garantir la salut:

  • Hem augmentat la distància de treball entre els estudiants
  • Promovem el rentat de mans freqüent
  • L’ús de la mascareta és obligatori a tots els espais del centre
  • Diàriament prenem la temperatura a tots els estudiants, docents i no docents
  • Desinfectem taules, ordinadors i materials comuns
  • Ventilem dels espais
  • Hem establert entrades i sortides separades i esglaonades.