Col·legi Sant Miquel dels Sants. Vic

Parlem del teu itinerari

Persones i coneixement. Són els dos grans eixos sobre els quals gira el nostre Horitzó 2030, la línia estratègica dels propers deu anys que ja hem començat a desplegar. Volem contribuir a la consecució dels 17 Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS) de L’Agenda 2030 i amb una cura molt especial a l’assoliment de l’Objectiu 4, dedicat a l’educació. El nostre objectiu últim és formar persones íntegres, de mentalitat oberta, solidàries i emprenedores. Persones que vegin en la recerca una de les fonts per fer un món millor, més humà i més pacífic i que vetllin per la salut del planeta.

Educació Secundària

1. Creiem en la personalització de l’aprenentatge.

2. Família, estudiant i docents fem un equip.

3. Donem continuïtat al procés educatiu: de 3 a 18 anys.

4. Creem entorns d’aprenentatge que ajuden l’estudiant en el seu procés de maduresa i autonomia.

5. Promovem projectes interdisciplinaris i cooperatius.

6. Afavorim la participació, el tre-ball en equip i la presentació de resultats.

7. Fem projectes de creativitat, acció i servei (CAS).

8. Desenvolupem activitats fora del centre per interactuar amb l’entorn: sortides culturals i esportives, intercanvis lingüístics i culturals, viatges d’estudis i Erasmus+.

9. Posem èmfasi en el coneixement i l’experimentació en l’Art, la Ciència, les Humanitats, la Comunitat, la Recerca i la mirada Internacional.

10. Som escola Multilingüe. Promovem el coneixement de l’anglès, el francès i l’alemany i ho fem amb projectes, auxiliars de conversa, visites d’estudiants del MIT i matèries d’enfocament internacional: Europe Project, World Summit i World News. Tenim Escola d’idiomes i preparem pels exàmens de Cambridge.

11. Incentivem el desenvolupament de la mentalitat internacional en un context global. Ajudem a adquirir la capacitat d’examinar qüestions de caràcter local, global i intercultural, d’entendre i apreciar els punts de vista i les visions del món i implicar-s’hi.

12. Anem més enllà de l’educació formal: el menjador, l’Escola d’idiomes, la robòtica, la biblioteca, les activitats CAS i les sortides formen part del projecte pedagògic.

13. A 4t, oferim els itineraris científic, tecnològic, social, humanístic i professional.

Batxillerat

1. Fem seguiment individualitzat a través de tutories.

2. Família, estudiant i docents fem un equip.

3. Donem continuïtat al procés educatiu: de 3 a 18 anys.

4. Promovem una educació rigorosa i integral.

5. Donem valor a la recerca. Tenim recerca adscrita en centres d’investigació externs.

6. Som escola Multilingüe. Promovem el coneixement de l’anglès, el francès i l’alemany i ho fem amb auxiliars de conversa i visites d’estudiants del MIT. Tenim Escola d’idiomes i preparem pels exàmens de Cambridge, l’Institut Français i el Goethe Institut.

7. Incentivem el desenvolupament de la mentalitat internacional en un context global. Ajudem a adquirir la capacitat d’examinar qüestions de caràcter local, global i intercultural, d’entendre i apreciar els punts de vista i les visions del món i implicar-s’hi.

8. Anem més enllà de l’educació formal: el menjador, l’Escola d’idiomes, la robòtica, la biblio-teca, les activitats CAS i les sortides formen part del projecte pedagògic.

9. Oferim diversos itineraris tant de les modalitats de ciències i tecnologia, com de les modalitats d’humanitats i ciències socials.

10. El 95% dels estudiants superen les proves de PAU i accedeixen a la Universitat.

11. Assessorem per programes d’ampliació d’estudis: Bojos per la ciència, Joves i ciència, Centres de recerca, proves Cangur i Estades a l’empresa.

Batxillerat Internacional (IB)®

El Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic és el primer centre de tota la Catalunya Central acreditat per impartir el Batxillerat Internacional® (IB). Els estudiants de batxillerat de Sant Miquel tenen la possibilitat de cursar, de forma integrada, el Batxillerat estatal (LOMCE) i el Batxillerat Internacional®. L’IB® són estudis homologats internacionalment i reconeguts per la majoria d’universitats del món. Compten amb la garantia de rigor de l’organització internacional i principalment són avaluats mitjançant correcció externa.

1. Fem seguiment individualitzat a través de tutories.

2. Família, estudiant i docents fem un equip.

3. Donem continuïtat al procés educatiu: de 3 a 18 anys.

4. Promovem una educació rigorosa i integral.

5. Donem valor a la recerca. Tenim recerca adscrita en centres d’investigació externs.

6. Som escola Multilingüe. Promovem el coneixement de l’anglès, el francès i l’alemany i ho fem amb auxiliars de conversa i visites d’estudiants del MIT. Tenim Escola d’idiomes i preparem pels exàmens de Cambridge, l’Institut Français i el Goethe Institut.

7. Incentivem el desenvolupament de la mentalitat internacional en un context global. Ajudem a adquirir la capacitat d’examinar qüestions de caràcter local, global i intercultural, d’entendre i apreciar els punts de vista i les visions del món i implicar-s’hi.

8. Anem més enllà de l’educació formal: el menjador, l’Escola d’idiomes, la robòtica, la biblio-teca, les activitats CAS i les sortides formen part del projecte pedagògic.

9. Oferim diversos itineraris tant de les modalitats de ciències i tecnologia, com de les modalitats d’humanitats i ciències socials.

10. El 95% dels estudiants superen les proves de PAU i accedeixen a la Universitat.

11. Assessorem per programes d’ampliació d’estudis: Bojos per la ciència, Joves i ciència, Centres de recerca, proves Cangur i Estades a l’empresa.

12. Oferim doble titulació, una d’elles homologada internacionalment, que facilita l’accés a la majoria d’universitats del món.

13. L’IB® compta amb la garantia de rigor, tant pel procés educatiu, com pel fet que l’avaluació és externa.

14. Els estudiants es troben en un entorn favorable a l’adquisició de coneixement i treballen en grups reduïts.

15. L’IB® presenta un currículum ampli, equilibrat i interdisciplinari, que permet adquirir una visió integral i crítica del coneixement i que connecta amb la realitat i les problemàtiques d’un món globalitzat.

16. Utilitzem metodologies i enfocaments d’aprenentatge que capaciten per a la indagació, la reflexió i l’esperit crític i doten d’habilitats que afavoreixen tant l’accés a la universitat com l’adquisició de coneixement al llarg de la vida.

17. L’IB® permet obtenir un nivell alt d’anglès i castellà en els dos anys del programa i assolir una competència lingüística fluïda en dues de les llengües més parlades del món.

El teu itinerari comença aquí.

El Col·legi Sant Miquel dels Sants, fundat l’any 1862, és una escola integrada que imparteix les etapes d’educació infantil (3-6 anys) i primària (7-12 anys), a elpetitmiquel, així com de secundària (13-16 anys) i batxillerat (17-18 anys) a Sant Miquel. Totes les etapes estan concertades amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i s”escolaritzen tres línies per nivell. El Col·legi Sant Miquel dels Sants ha estat distingit amb el Segell d’Innovació Educativa SMART que identifica les escoles que impulsen la implementació de procediments innovadors a les aules com a mitjà per aconseguir l’excel·lència en tots els àmbits de formació dels estudiants. I és el primer centre de la Catalunya Central acreditat per impartir el Batxillerat Internacional® (IB®)