Cada dia, una aventura – instal·lacions

A elpetitmiquel creem els entorns per viure aventures. Els entorns d’aprenentatge són un dels quatre grans àmbits de treball sobre els quals gira l’Ho- ritzó 2030, la línia estratègica de l’escola dels propers deu anys. És per això que, a la nostra es- cola, l’arquitectura està al servei del’estratègia pedagògica. Bastim nous entorns d’aprenentat- ge que contribueixen a la millora de l’educació.  I, com no podia ser d’una altra manera, l’entorn natural és un d’ells.

En aquest entorn saludable i en contacte amb la natura, els infants desenvolupen la seva ima- ginació. Es dóna unjoc cooperatiu que afavoreix la convivència amb els altres tot enriquint la seva capacitat de raonament i d’observació.En aquest espai d’aprenentatge l’infant es mou amb lliber- tat, aprèn a tenir cura i respecte per tot allò que l’envolta, fa una observació directa de la natura i adquireix coneixements nous.


A elpetitmiquel i al Col·legi Sant Miquel dels Sants. Vic tenim com a objectiu de Coneixement “Educar cadascun dels nois i noies de manera integral i personalitzada per tal de desenvolupar competències personals, socials iacadèmiques, amb projecció de futur”.

Objectiu 9. Horitzó 2030. Col·legi Sant Miquel dels Sants.Vic